Touring in Europe

Stein Tronsmoen (til venstre) har kjørt mye på langtur i Europa siden han kom med i klubben med sin Pan i 2008. Han kjører ofte  sammen med Dan Frede Hyttemoen. De opererer under kodenavn ST1 og Dafhytt på henholdsvis ST1300 og FJR.

ST1300 ble etter hvert byttet ut med Goldwing. De lagde fyldige reportasjer fra turene. 

Her følger et sett rapporter fra seks turer i tidsrommet 2010 til 2020. Det ble en del lange dagsetapper.

TUR 2010
      På tur med ST1 og ST1300; 10 land – 17 dager – 7200 km
 

Tur 2012

Route 66

Med god hjelp av IT-guru Tore Mørk, aktiv i
Alvdalsklubben Ludvik MC, italiensk tilsnitt og notorisk
utaskjærsseiler, vil jeg uregelmessig og i varierende grad av
intensitet og omfang forsøke å beskrive noen overfladiske
og til dels ubefestede inntrykk fra årets MC-tur etter hvert
som den skrider fram

Klikk her for tur 2012 

Tur 2014

ST1 og ST1300 på nye veger – Småstater i Europa

 

Tur 2017

Østersjøen rundt

 

Tur 2018

Europa Rundt

Klikk her for TUR 2018

 

 

Tur 2020

Norge Rundt i Vest

Klikk her for TUR 2020

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *