The final Countdown – Scandinavian Weekend

  Vi er i august og det nærmer seg Scandinavian Weekend og feiring i Tällberg.

Vi har 90 deltakere fra 10 europeiske land. Det er en stor ære for oss å feire klubbens 25 års jubileum med våre venner i Sverige og med gjester fra hele Europa.

Og det er faktisk fortsatt noen ledige rom på hotellet, så eventuelle etternølere er hjertelig velkommen.

Det har vært noen problemer med overføring av betaling, så det er besluttet å utsette alle betalinger til du ankommer hotellet.

T-skjortene er nå i produksjon og vi har fått en prøve. De ser veldig bra ut. De vil bli overlevert ved ankomst til hotellet i Tällberg

Gpx-filene og annen informasjon vil være tilgjengelig for nedlasting på denne siden om noen dager.
Det er varslet noe veiarbeid i distriktet, så det kan fortsatt være noen justeringer på rutene, og nye gpx-filer vil dukke opp.

Vi har oppdaget en feil i kartet som brukes av Garmin. Bruker du Finn-funksjonen i BaseCamp og søker på hotellets navn, Gyllene Hornet, får du feil plassering for hotellet.

Du havner på østsiden av fylkesvei nr. 70 fra Leksand, langt ut på landsbygda i stedet for på vestsiden mot Tällberg og Siljan. Du må søke etter hotellets adresse eller bruke hotellets koordinater for å finne riktig destinasjonspunkt.

Feilen er rapportert til Garmin og vil bli rettet i neste versjon.

Vi ser frem til å se deg i Tällberg.

We are in August and the Scandinavian Weekend and celebration in Tällberg is approaching.

We have 90 participants from 10 European countries. It is a great honor for us to celebrate our club’s 25 years anniversary with our friends in Sweden and with guest from all over Europe.

And there are actually still some free rooms at the hotel, so any latecomers are most welcome.

There have been some difficulties with transfer of payment, so it has been decided to postpone all payments until you arrive at the hotel.

The T-shirts are now in production and we have received a sample. They look very good. They will be handed over on arrival at the hotel in Tällberg

The gpx-files and other information will be availabel for download on this site in a few days.
Some road work has been announced in the district, so there may still be some adjustments to the routes, and new gpx-files will appear.

We have discovered an error in the map used by Garmin. If you use the Find-function in BaseCamp and search for the hotel’s name, Gyllene Hornet, you get wrong position for the hotel.

You will end up on the east side of the county road No. 70 from Leksand, far out into the countryside instead of on the west side towards Tällberg and lake Siljan. You must search for the hotel’s address or use the hotel’s coordinates to get the correct destination point.

The error has been reported to Garmin and will be corrected in next version.

We look forward to seeing you in Tällberg.