Styret

Styret valgt på Årsmøte i Førde 11. juni 2022

Svein H. Syversen, President og kasserer
Nuggerudveien 12B
1089 OSLO

Tlf.: 901 42 549
Epost: svein@svein-syversen


Henning E. Heggem, Styremedlem og sekretær
Gravdalsveien 35C
5165 LAKSEVÅG – BERGEN
Tlf.: 905 13 586
Epost: heheggem@outlook.com


Per Erik Bjurstrøm, Styremedlem og turansvarlig
Gosenveien 7
3055 KROKSTADELVA
Tlf.: 916 22 500
Epost: honda@online.no