Club Pan-European Norge

Målsetningene med klubben: Økt fellesskap, samhørighet og sosialt samvær i et voksent miljø.


Utveksling av erfaringer bla. om dekkvalg, vindskjermer, hvordan skaffe/montere ekstrautstyr som radio, tankvesker osv.


Touring både innen- og utenlands.


Kontakt med tilsvarende klubber i Europa, med felles aktiviteter over landegrensene.


De europeiske Pan-European klubbene drives ikke på samme måte som ordinære MC-klubber.
Tanken bak klubbene har hele tiden vært å kunne samles til turer og andre arrangementer noen ganger i året.
En annen viktig oppgave vil være å informere medlemmene om de kommende aktiviteter både nasjonalt og ute i Europa.


Medlemmer med skrivekløe vil kunne komme med bidrag til websidene, noe som flere har bidratt med.
Siden ST’n er en touring sykkel er det sikkert mange som kan bidra med reisebeskrivelser fra turer innenlands og utenlands.


Klubbens stiftelse:
Sommeren 1997 arrangerte den britiske klubben (Pan-Clan) et tre dagers rally med utgangspunkt i Bristol.
Dette var et alternativ til Honda Europa sitt årlige arrangement (som dessverre ofte er veldig kostbart).
Av ca. 90 sykler deltok fem nordmenn på tre ST’r.


Klubben ble stiftet 8. mars 1998 med Trond Winter som medlem nr. 1. Han er fortsatt aktiv i klubben.


Sommeren 1998 var rallyet i Firenze og Toscana. Som i Bristol var det tre dager med flotte turer.
Tidspunktet var nok ikke det gunstigste siden Pan Clan valgte den første uka i juni.
Nok en gang ble det tre ST’r og fem personer fra Norge (men vi slo da svenskene som bare stilte med en sykkel).


Høsten 1999 var treffet i Skottland hvor vi også var representert.
Etter dette har det vært internasjonale treff (“Pan Gathering” blandt annet i Østerrike, Nederland, Portugal ,Tyskland, Spania, Irland, Norge og Belgia.


Pan Gathering betyr sosialt samvær og det gjennomføres turer laget av lokalkjente. Fordelen med dette er bl.a. at du får oppleve områder og steder du som utlending ikke nødvendig vis ville ha sett.
Dessverre har ikke Honda kommet med en ny Pan siden siste versjonen ble lansert i 2002. Mange av våre medlemmer har derfor byttet til andre sykler de seneste årene.


På årsmøtet i 2011 ble et enstemmig styre enig om at “tidligere eiere av Honda Pan European” også kunne være medlemmer av klubben og dermed også komme på våre treff. Senere er denne bestemmelsen liberalisert ytterligere, slik at nå kan i praksis alle være medlem av klubben. Vi håper derfor at vi i fremtiden også vil treffe mange gamle medlemmer selv om de ikke kjører Honda Pan-European.


I august 2020 var det noe usikkert om tradisjonen med internasjonale Pan-Gathering videreføres. Treffet skulle vært arrangert i Landskrona i Sverige, men ble avlyst på grunn av Corona.


Nå er det imidlertid klart at det internasjonale Pan-Gathering 2021 skal arrangeres i Portugal i september. Da får vi antagelig også klarhet i hva som skjer videre..