Aktiviteter i Norge

Ved inngangen til en ny sesong i 2024 har klubben 69 registrerte medlemmer spredd over hele landet.  Det har vært en moderat og jevn medlemstilgang de siste årene, og det er som regel folk som har kjøpt en brukt Pan-European.

Honda er kjent for kvalitet, og det å kjøpe en brukt ST1100 eller ST1300 er vel noe av det tryggeste man kan gjøre. Det er ikke uvanlig med seks-sifrede tall på km-telleren på en Pan.

Klubben arrangerer et treff hver vår hvor også Årsmøtet blir avviklet. Det pleier å være i Sør-Norge og vi veksler mellom øst og vest annet hvert år. Vi skulle gjerne ha inkludert Nord-Norge i denne syklusen, og det blir diskutert fra tid til annen. Men foreløpig er medlemstallet for lavt og avstandene for store til at det er gjennomførbart. 

På Årsmøtet behandles de vanlige sakene som Beretning, Regnskap og Valg. Ellers er det som et vanlig treff med sosialt samvær, turkjøring på lørdag og planlegging av aktiviteter i kommende sesong.

Bildet er fra 2017 hvor Årsmøtet var lagt til Hamar, og klubben deltok på arrangementet Mjøsa Rundt. Med nærmere 2000 sykler blir det en del stopp, her på vestsiden av Mjøsa opp mot Skreia. Foto: Svein H. Syversen

Medlemskart

Som det fremgår av kartet bor 90% av medlemmene i Sør-Norge. Vi skulle gjerne hatt flere medlemmer nordover slik at vi kunne arrangere treff også der.

Europeisk treff - Pan-Gathering

Det internasjonale treffet “Pan-Gathering” går av stabelen i august hvert år. Vår klubb er som regel representert med en ganske stor delegasjon. I fjor var vi 27 fra Norge som deltok i Sverige,  men det var da en jubileumsfeiring for vår klubb i kombinasjon med et mini “Pan-Gathering” med europeiske gjester. Normalt har vi vært en delegasjon på mellom 5 og 10 personer på disse treffene. Nå i 2024 er det Finland som står som arrangør for treffet. Klikk på linken for mer informasjon.

https://www.pan-gathering-2024.fi/