ON THE ROAD AGAIN

Club Pan-European Norway

Målsetningene med klubben er økt fellesskap, samhørighet og sosialt samvær i et voksent miljø.
Utveksling av erfaringer bla. om dekkvalg, vindskjermer, hvordan skaffe/montere ekstrautstyr som  tankvesker osv.
Touring både innen- og utenlands

Kontakt med tilsvarende klubber i Europa, med felles aktiviteter over landegrensene.

Touring

Klubben organiserer som regel to turer hvert år. I  Norge er det vårtreff med Årsmøte i mai/juni og i Europa har vi deltatt på det internasjonale Pan-Gathering med deltagere fra mange europeiske land. Pandemien satte en stopper for dette i 2020, men i 2022 var vi i gang igjen med treff i Portugal. I år blir det ikke noe ordinært Pan-Gathering, men klubben vår har sammen med vår svenske søsterklubb invitert til Scandinavian Weekend med bl.a. feiring av vårt 25 års jubileum. Vi sendte en invitasjon nedover i Europa også, og det har hittil resultert i 90 påmeldte gjester.  Mer informasjon annet sted på web-siden.

Styret 2023

Styret valgt på Årsmøte i Rødberg 4. juni 2023

 

 • Svein H. Syversen, President og kasserer
  Nuggerudveien 12B
  1089 OSLO
  Tlf.: 901 42 549
  Epost: svein@pan-european.no
 • Henning E. Heggem, Styremedlem og sekretær
  Gravdalsveien 35C
  5165 LAKSEVÅG – BERGEN
  Tlf.: 905 13 586
  Epost: heheggem@outlook.com
 • Per Erik Bjurstrøm, Styremedlem og turansvarlig
  Gosenveien 7
  3055 KROKSTADELVA
  Tlf.: 916 22 500
  Epost: honda@online.no
 • Andreas Hope, Styremedlem og Web-ansvarlig
  Rudsdalen 8
  1346 GJETTUM
  Tlf.: 930 29 078

Klubben

Klubben har  ca. 80 betalende medlemmer spredt over hele Norge. En del medlemmer som har byttet ut sin Pan med annet merke er fortsatt medlem i klubben. Det er helt i tråd med klubbens vedtekter. Medlemstallet har vært stigende de siste årene som følge av at mange skaffer seg en brukt Pan og melder seg inn.

Klubben avholder Årsmøte hvert år på vårparten. Bildet over er fra et tidligere Årsmøte.

Medlemmer i Norge 2023

Vi har i 2023 passert 70 medlemmer i Norge. De fleste er lokalisert i Sør-Norge, men vi får av og til en innmelding fra Nord-Norge også. Senest fikk vi et nytt medlem i Rørvik.