logo pan

TUSEN TAKK TIL VÅR SPONSOR SOM STILLER OPP SOM VANLIG MED VERDIFULLT BIDRAG TIL VÅRT SOMMERTREFF


mcoslo

Museet med fragmenter av de to beleiringsanleggene som Cæsar fikk bygd

Pan-Gathering i Portugal er som kjent avlyst for i år, men vil bli arrangert neste år hvis forholdene er tilbake til normalen.
Men flere av oss planlegger tur til kontinentet i sommer da de fleste Europeiske land nå er grønne.

Her kommer nytt reisetips for den historieinteresserte; MuséoParc Aésia www.alesia.com 

Det er et forholdsvis nytt museum bygget på stedet hvor det avgjørende slaget mellom Gallerne og Romerne stod i år 52 f.Kr. kjent som slaget ved Alesia. Fremstillingen er bare et kort resyme av hva som foregikk. Interesserte kan lese seg opp på nettet eller se på serien Romeriket på Netflix hvor dette er med i handlingen. Gallerne ble ledet av stammehøvdingen Vercingetorix som hadde greid å samle et stort antall forskjellige stammer i en konføderasjon på ca. 80 000 mann i et opprør mot romerne.
Julius Cæsar ledet en styrke bestående av 6 legioner som talte 60 000 mann inkludert hjelperyttere og øvrige spesialsoldater. De var topptrente i strategisk og taktisk krigføring, noe gallerne selvfølgelig ikke var i nærheten av.

Byen Alesia lå den gang på en høyde med bratte skråninger opp til bygrensen rundt hele byen, og var derfor ganske lett å forsvare. Cæsar skjønte med en gang at det ville bli enorme tap ved å gå til angrep opp de bratte skråningene med så massive styrker til å forsvare byen.

I stedet bestemte han seg for å beleire byen og sulte ut gallerne. På tre uker fikk han bygd en omsluttende fortifikasjon, et 18 km langt og 4 meter høyt festningsverk rundt byen på sletta nedenfor. Innenfor festningsverket ble det gravd to vollgraver for å vanskeliggjøre et angrep fra innsiden. Men likevel greide noen riddere å komme seg ut før hele byggverket var ferdig. De satte av gårde for å hente forsterkninger utenfra. Cæsar bestemte da at det skulle bygges nok et festningsverk utenfor det første, det ble totalt 21 km langt og like høyt, og omsluttet hele det første anlegget. De 60 000 romerske soldatene var da beskyttet mot de galliske forsterkningene som måtte komme.

7prqm8wgnex11Bildet viser de to beleiringsveggene som Cæsar lot bygge rundt Alesia før kampene startet. Byen ligger oppe på høyden fullstendig isolert. Hele anlegget ble bygget på ca. 2 x 3 uker

I slutten av spetember  angrep gallerne fra utsiden samtidig som Vercingetorix angrep fra innsiden. Kampene pågikk i flere dager, men romerne stod i mot. Gallerne mistet etter hver motet og styrkene gikk i oppløsning. Romerne vant en total seier og Gallia (Frankrike, Belgia og deler av Sveits) ble romersk provins i 400 år.
I dag er Vercingetorix fransk nasjonalhelt, og Napoleon III fikk reist en 7 meter høy statue av han i 1863. Nedenfor ser vi romersk fremstillingen av hvordan Versingetorix overga seg til Cæsar,

1600px Siege alesia vercingetorix jules cesarVercingetorix overgir seg foran Jules Cæsar 

Vercingetorix rir frem foran Cæsar og hans generaler og kaster våpnene på bakken ved siden av hesten. Han ble etter hvert sendt til Roma og satt fengslet i flere år før han ble henrettet. Dette er slik romerne fremstilte denne episoden.

 Vercingetorix 2 

Her har vi nøyaktig samme situasjon fremstilt fra fransk side i tegneserien Asterix. Ikke like ærbødig overfor Cæsar kan man si.

 Vercingetorix 5 

 Statue av Vercingetorix

Webdesign: Bewebbed.no