MANGE TAKK TIL VÅR SPONSOR FOR VELVILLIG

BIDRAG TIL ÅRETS SOMMERTREFF I FLEKKEFJORD


mcoslo

Styret i Club Pan-European Norway har hatt sitt siste styremøte før jul og fattet følgende vedtak:

Styret ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt MC-år.

 2 copy copy

Svein og Henning øverst, Per Erik under. God stemning på møtet.

Samme hilsen går til alle MC-venner på denne kanal og der ute på veien både i Norge og resten av verden. Da skulle vi ha fanget opp de fleste innen vår kategori.

For klubben har det vært et godt år med hensyn på medlemsutvikling. I 2021 har vi registrert 17 nye medlemmer slik at vi nå har 68 registrerte medlemmer. Beklageligvis er det noen som faller fra, fra tid til annen på grunn av manglende betaling. Vi fikk en viss respons fra etternølerere etter en utsendt purring tidligere i høst. De øvrige som står med ubetalt kontingent ved årsskiftet vil nå bli slettet fra medlemslisten. Men plassen på listen vil stå der ledig, og skulle noen ønske å komme tilbake, så får de igjen sitt gamle medlemsnummer.

Medlemsbrev sendes ut i månedsskifte januar februar. Vårens treff planlegges til Vestland fylke, nærmere bestemt Førde. Nærmere informasjon kommer i medlemsbrevet. Dato blir helgen 10. - 12. juni. Det foreligger i skrivende stund ingen avklaring om Pan-Gathering Portugal i 2022. Slik utviklingen går nå, ansees dette arrangementet igjen som ganske usikkert.

Så er det bare noen dager igjen av 2021, og vi kan starte nedtellingen til en ny sesong. Sola har snudd, og det går mot lysere dager. Igjen ønsker vi en God og fredfull Jul til alle.

Webdesign: Bewebbed.no